top of page
 • Emina Helić Čamdžić

20 RAZLOGA zašto je drveće dobro za smanjenje zagađenja

Updated: Apr 20


Trees

 1. Drveće je poznato kao čistač zraka, jer koristi CO2 za fotosintezu.

 2. Svako drvo neovisno o vrsti, proizvodi ogromne količine kisika potrebnih za kvalitetan život.

 3. Drveće pravi hlad u gradskim površinama i smanjuje sunčevo zračenje da prodre do asfaltnih površina, te time smanjuje količinu isparavanja različitih gasova iz asfalta.

 4. Poznato je da gradski parkovi kao i šumske površine pozitivno utječu na zdravlje ljudi kako fizičko tako i mentalno zdravlje.

 5. Pored toga što pozitivno utječu na zdravlje, sadnjom drveća se smanjuje i svjetlosno UV zračenje.

 6. Svako drvo je povezano sa drugim drvećem u šumi i komuniciraju putem mreže niti spora gljiva, i ta mreža omogućava da drveće ostane zdravo.

 7. Drveće veoma štiti od bujičnih poplava, jer brzo upija veliku količinu vode i time pored što se hrani, ne dozvoljava da poplave utječu na određeni prostor.

 8. Šumske površine sa drvećem na brdskim područjima štite objekte i određeno područje od klizišta, jer korijenje drveta povezuje tlo i upija veliku količinu vode.

 9. Prilikom sadnje drveća razvija se i bioraznolikost određenog područja, svako drvo je nastamba određenih insekata i životinja.

 10. Drveće potiče održivost područja i daje ljepotu svakom prostoru.

 11. Svjetski dan šuma ima tendenciju da skrene pažnju na činjenicu da svijet gubi godišnje oko 10 miliona hektara šume usljed krčenja šuma.

 12. Posjeta šumskom okolišu smanjuje krvni pritisak i puls, kao i nivo kortizona.

 13. Također poznato je da su šume izvor kiseonika i pluća grada, što čini pošumljavanje iznimno važnim.

 14. Dok vjetar prolazi kroz krošnje drveća, pravi zvuk i titranje koje je ugodno za sluh , utiče na smirenost i mentalno zdravlje.

 15. Dreće smanjuje zvučno zagađenje u gradu i čini ga ugodnim prostorom za živjeti.

 16. Šume služe za normalno djelovanje atmosferskih funkcija. Obnova šuma je put oporavka i blagostanja u smislu održivog upravljanja, smanjenja krize klimatskih promjena i krize smanjenja biološke raznolikosti.

 17. Važnost spoznaje da zagađeni zrak smanjuje kvalitet i vijek trajanja života ljudi predstavlja visok rizik koji je potrebno smanjiti. Osviještenost građana po navedenom pitanju označava i povećanje nivoa i poboljšanje kvaliteta života ljudi, GDP po stanovniku i stvaranja ravnomjernog stanja sistema izgrađenog okoliša u prirodnom okolišu.

 18. Prirodni okoliš u kojem se nalazi sistem izgrađenog okoliša stvara harmoniju što direktno doprinosi smanjenju klimatskih promjena, smanjenju ispusnih gasova u atmosferu i zagrijavanja odnosno smanjenje povećanja temperature u određenom vremenskom razdoblju.

 19. Razmislite o pogledima i zvukovima koji dolaze do vas u ovom trenutku i tada ćete shvatiti da postoji skoro beskonačan broj stvari na koje se možete usmjeriti.

 20. Mijenjajući svoj okoliš predstavlja jedan od najboljih načina da usmjerite svoje razmišljanje.


Podijelite tekst s prijateljima.
94 views

Comments


bottom of page