top of page
  • Emina Helić Čamdžić

Drveće planete Zemlje

Drveće je glavni izvor kiseonika u atmosferi i pluća su naše Planete Zemlje. Drveće udiše ugljen-dioksid kroz veliku površinu listova, a ispušta kiseonik. Sječom drveća i šuma na račun novih naselja, parking mjesta i saobraćajnica uništena je životna sredina.


Razmislite kad ste zadnji puta posadili drvo? Da li znate kako se obilježavaju zaštićeno drveće i kako se ophoditi prema posađenom drveću? Da li znate koji je životni vijek drveća? Koliko svojim aktivnostima doprinosimo Ciljevima održivog razvoja.


22 views

Related Posts

See All
bottom of page