• Emina Čamdžić

Mlinčići, jedinstvena baština na Plivskim jezerima u Jajcu

Author: Emina Čamdžic, BA Dip. Arch. MA

Ovaj isječak iz obrazovnog priručnika je namijenjen za osnovne škole, koji sam radila u 2015. godini i još je aktuelan (Dio je projekata sa CHwB).

#climatechange #samoodrživost #sustainability #ZELENAGRADNJA #ARHITEKTURA

81 views

Related Posts

See All

Breakfast