top of page
  • Emina Helić Čamdžić

Mlinčići, jedinstvena baština na Plivskim jezerima u Jajcu

Author: Emina Čamdžic, BA Dip. Arch. MA


Update 22.09.2021: Supporting the UN SDG Action Campaign and the Global Week to #Act4SDGs #TurnItAround for a healthy, just and green recovery! / Podrška UN SDG globalnoj sedmici i kampanji za zdravi, pravedan i zeleni oporavak!
Ovaj isječak iz obrazovnog priručnika je namijenjen za osnovne škole, koji sam radila u 2015. godini i još je aktuelan (Dio je projekata sa CHwB).

#climatechange #samoodrživost #sustainability #ZELENAGRADNJA #ARHITEKTURA

117 views

Related Posts

See All
bottom of page