top of page

     Interaktivno planiranje projekta moguće je uz vršenje izmjena u projektu i pripreme za gradilište u bilo koje vrijeme. Izrada i pregled nacrta ili osnova stropova, spratova, presjeka kao i dodavanje fotografija i opisa.

     Izrada i projektovanje datog dijela objekta na osnovu postojećih AutoCAD i PDF osnova punog objekta, te određivanje pozicija i iščitavanje crteža na osnovu obimnog dijela informacija na AutoCAD osnova objekta, te na osnovu toga izrada plana pozicija i oplate u osnovama i presjecima, te 3D modelu konstrukcije spratova tri objekta A, B1 i B2 u ul. Klothildestrasse i jednog objekta u ul. Budapester Strasse; uz glavne postavke pozicija armiranobetonskih ploča različite armature, spajanje i pozicije ploča kao i zidova, nazivi svih elemenata, prozora sa detaljima i opisima parapeta, dužinama zidova sa i bez otvora, dimenzije prozora, iscrtavanje i projektovanje visina stepenika i ostale dimenzije, dimnjaka i drugih gradjevinskih elemenata, odabir vrsta elemenata i datih linija debljina crtkanih ili drugih prema arhitektonskom standardu, vrste opisa, postavljanje svih nacrta, opisa i detalja u BIM projekat prije izrade crteža.

     U projektu je korišten BIM za optimalno planiranje građevinskog materijala npr. armirani beton različite jačine, beton različite vrste, armatura i vrsta, zatim efikasno planiranje projekata sa potpunim nacrtima i preciznim listama detalja. BIM tehnologija je korištena za simulaciju svih elemenata konstrukcije prije i tokom izgradnje objekta i optimalno trajanje izvodjenja radova na gradilištu.

     Određivanje nosivih elemenata na arhitektonskom projektu sa AutoCAD i PDF crteža neiščišćene osnove sprata i prizemlja, te prenošenje u BIM model za crteže osnove stropova svih prema zadatku zadatih spratova. Zatim određivanje i vrsta nosivih zidova i ploča, a gdje su pregradni zidovi ili otvori u zidu, vrata, prozori, gdje se nalaze grede u objektu na osnovu AutoCAD crteža i PDF osnove objekta, te šta se sve nalazi na stropu, ručni proračun parapeta kod svakog prozora i vrata za nosive dijelove konstrukcije objekta za izvođenje radova na objektu. Unošenja u BIM projekta na njemačkom jeziku.

 

Vrsta projekta: Izvedbeni, projektovanje konstrukcije u BIM

Projekat na foto: Plan oplate i plan pozicija u BIM

Lokacija1: Klothildestraße, Berlin, Njemačka

Lokacija2: Budapester Straße, Berlin, Njemačka

Schallplanung und Positionsplan im BIM

bottom of page