top of page
  • Emina Helić Čamdžić

Otkrijte kako ruža vjetrova prikazuje utjecaj zagađenja zraka na vašu lokaciju

Updated: Apr 2

Wind storm

Foto: Tropical Storm


     Šta znači ruža vjetrova i koliko je bitna? Kao što postoji kompas za plovidbu ili snalaženje u prostoru, ili karta, tako i ruža vjetrova služi kao grafički prikaz, tj. crtež za čitanje jačine vjetra na određenom prostoru. Drugi naziv za ružu vjetrova je vjetrulja i koristi se u klimatologiji. Grafičkim prikazom zaista podsjeća na ružu.


     Ukratko, ruža vjetrova je grafički prikaz režima vjetra na jednoj lokaciji  i dobija se na osnovu mjerenja vjetra u toku 24 sata određeni vremenski period. Grafički dijagram sadrži slijedeće karakteristike: vrstu i jačinu vjetra, vremensko razdoblje i vrijeme kada se mjeri u toku jednog dana.


     Značajna komponenta koja utječe na projektovanje održivih objekata u smislu otpornosti na klimatske promjene jeste i ruža vjetrova. Kada je riječ o ruži vjetrova, misli se na gradnju, ubrzanu izgradnju objekata i propusnost vazduha u prostoru i među objektima, brzini i vrsti vjetra. Kako se upoznati s datom terminologijom i šta je karakteristično za ružu vjetrova? Ruža vjetrova kao podatak predstavlja vrlo važan element i komponentu pri arhitektonskom projektovanju za analizu određene lokacije u periodu i do 10 godina. Značajan je pokazatelj prizemnoga režima vjetra za lokaciju i prema definiciji „ovisi o topografiji terena i klimatskim značajkama širega prostora“.


     Terminologiju i definiciju je moguće pronaći on-lajn u enciklopedijama. Podatke o ruži vjetrova moguće je potražiti na linku , Federalni hidrometeorološki zavod BiH.


     „ Ruža vjetrova je često izostavljen detalj pri izradi prostorno planske dokumentacije, arhitektonskom projektovanju objekata posebno objekata koji nisu u priobalnom području, ali i značajna komponenta pri određivanju: ugodnosti prostora, toplotnih potreba, energetske efikasnosti i održivosti objekata u cilju potrebe odgovora na klimatske promjene “, smatra Eminent Atelier.


     Šta označava jak sjeverac ili bura, a šta sparan, zagušljiv prostor ili vjetar velike jačine (km/h) na lokaciji objekta sa većim prometom korisnika, bilo stanara, zaposlenika ili druge vrste korisnika. Govoreći o ruži vjetrova Eminent Atelier navodi: „ Ukoliko se dati termin izbaci u arhitekturi, i ne koristi pri projektovanju i građenju, postavlja se pitanje uloge objekta. Potrebno je shvatiti koristiti pojam ruže vjetrova kao podatak za građenje ili kupovinu zemljišta, stana, kuće. Uslovljava kvalitet i ugodnost života i cijenu lokacije “.


extreme storm

Foto: Extreme storm


     Do sada nije poznato da je i za jedan objekat u BiH nekarakterističnog oblika ili osnove, kao i spratnosti urađena studija ruže vjetrova u arhitekturi. Također procenat objekata za koji se zahtijeva ruža vjetrova u projektu je 0% (nula posto).

 

     Na jačinu vjetra utiče prisustvo prirodnih i izgrađenih prepreka i vrsta terena sa zelenilom. Nedostatak drveća na zelenim površinama povećava količinu čestica CO2 na lokaciji, dok sađenje novih ili već postojećih sadnica preko 4m visine pored toga što pojačava strukturu zemljišta, odvodnje i upijanja vode, te smanjuje šansu od “malih” poplava uzrokovanih oborinskim vodama i kanalizacijom, te dodatno utječe na tok i smjer vjetra, kao i jačinu vjetra i zadržavanje između krošnje drveta, zatim smanjuje isijavanje popločanih i betonskih površina javnog prostora.

 

     Prema podacima za statistički proračun prilikom izgradnje objekta, vrši se proračun različitih opterećenja ovojnice objekta uključujući i opterećenje vjetrom, zatim grafički prikaz na skici presjeka, fasade i tlocrta datog objekta. Međutim, ovaj proračun je moguće koristiti prilikom vršenja odabira i analize građevinskih konstrukcija, ali nije dovoljno za arhitektonsko projektovanje.


33 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page