top of page
  • Emina Helić Čamdžić

Mostar's Green Spot

Author: Emina Čamdžic, BA Dip. Arch. MA

Ovaj projekat je iz 2017. godine koji sam uradila u saradnji sa studentima arhitekture Adil Glavović, Emina Isić, Tarik Veledar. Još uvijek je aktuelan. Urađen je u Mostaru u sklopu međunarodne radionice Tehničkog univerziteta Minhen (TUM).


116 views

Related Posts

See All
bottom of page