top of page
  • Emina Helić Čamdžić

Case Study: Mostar's Green Spot

Updated: Sep 8, 2023

Author: Emina Čamdžic, BA Dip. Eng. Arch MA

Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project

Ovaj projekat je iz 2017. godine koji sam uradila u saradnji sa studentima arhitekture Adil Glavović, Emina Isić, Tarik Veledar. Još uvijek je aktuelan. Urađen je u Mostaru u sklopu međunarodne radionice Tehničkog univerziteta Minhen (TUM).


126 views
bottom of page