top of page
  • Emina Helić Čamdžić

Case Study: Mostar's Green Spot

Author: Emina Čamdžic, BA Dip. Eng. Arch MA

Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project
Mostar project

Ovaj projekat je iz 2017. godine koji sam uradila u saradnji sa studentima arhitekture Adil Glavović, Emina Isić, Tarik Veledar. Još uvijek je aktuelan. Urađen je u Mostaru u sklopu međunarodne radionice Tehničkog univerziteta Minhen (TUM).


123 views

Related Posts

See All

Winter Climate Events

Iceland volcano dust and the Buffalo blizzard are some climate events and natural events that are happening this winter season. Just how much do these events influence the daily lives, and changes. Is

OTKRIVAMO! Štetni IT proizvodi

Da li ste ikada razmislili kakav utjecaj plastično zagađenje ima u IT tehnologiji? Ogroman broj uređaja koji su proizvedeni su cjelokupno ili većim dijelom proizvedeni od plastike ili reciklirane plas

bottom of page