top of page
  • Emina Helić Čamdžić

Exhibition Announcement / Najava izložbe:' HERITAGE REIMAGINED '

Detail of the Palace of Westminster – House of Parliament, London. Draft by Emina Helić Čamdžić

Draft: Detail of the Palace of Westminster – House of Parliament, London. Draft by Emina Helić Čamdžić, BA Dip. Eng. Arch. MA Arch

Nacrt: Detalj Westminsterske palače - Doma parlamenta, London. Nacrt od Emina Helić Čamdžić, BA Dipl. Ing. Arh. MA Arh.


ABOUT THE EXHIBITION:

 

     ' The online exhibition ‘ Heritage Reimagined ‘ is communicating digitally the value of renovation and restoration of buildings or architectural heritage to fighting climate change, pointing out the importance of protection of buildings and keeping tradition, reimagining the real and transforming into digital for further education and understanding. People are given the opportunity to meet with the application of digital technology in protection of the built cultural and historical heritage ' is stated by Eminent Atelier.

     According to architect and WA Country Reporter BiH, Emina Helić Čamdžić from Eminent Atelier speaking about this exhibition, is further stated the following: ' This ecological, sustainable and social exhibition is representative and has the goal to educate on cultural and historical heritage and architectural techniques, motivate sustainable events and energy efficient building renovation, while promoting digital technologies '.


     This exhibition, prepared and organized by architect Emina through Eminent Atelier, in addition reflects on the LFA fundamentals as the participant of previous LFA festivals. She is an architect with more than 10 years of professional work experience with focus on energy efficiency and sustainability, in Sarajevo, BiH.

 

Opening: 1.6.24 online 4 p.m. UK time

From 1st to 30th June 2024

 

Contact information

FOR INFO VISIT WEBSITE: WWW.EMINENT-ATELIER.COM 


Share the news with friends.


O IZLOŽBI:

 

     „On-lajn izložba „Naslijeđe zamišljeno iznova (Heritage Reimagined)“ komunicira digitalno vrijednost renoviranja i restauracije objekata arhitektonskog naslijeđa za borbu protiv klimatskih promjena, ističući važnost zaštite objekata i čuvanje tradicije, zamišljajući iznova realno i tranformisati u digitalno za daljnje obrazovanje i razumijevanje. Ljudima je data mogućnost da se upoznaju sa upotrebom digitalne tehnologije u zaštiti izgrađenog kulturnog i historijskog naslijeđa“ je navedeno od Eminent Atelier.

     Prema arhitektici i WA BiH državnoj dopisnici, Emini Helić Čamdžić iz Eminent Atelier razgovarajući o ovoj izložbi je dalje navedeno slijedeće: „ Ova ekološka, samoodrživa i društvena izložba je reprezentativna i ima za cilj obrazovati o kulturnom i historijskom naslijeđu i arhitektonskim tehnikama, motivisati održive događaje i energetski efikasnu obnovu objekata, dok promoviše digitalne tehnologije “.


     Ova izložba, pripremljena i organizovana od arhitektice Emine putem Eminent Atelier, dodatno se reflektira na LFA temelje kao učesnice prethodnih LFA festivala. Ona je arhitekta sa više od 10 godina profesionalnog radnog iskustva sa fokusom na energetsku efikasnost i samoodrživost, u Sarajevu, BiH.


Otvaranje: 1.6.2024. on-lajn 17h BiH vremenska zona

Od 1.6. do 30.6.2024. godine

 

Kontakt informacije

ZA INFORMACIJE POSJETITE STRANICU: WWW.EMINENT-ATELIER.COM


Podijelite vijesti sa prijateljima.43 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page